Trang chủ Văn hóa tâm linh Việt Những nguyên tắc chung của hầu đồng cần phải biết

Những nguyên tắc chung của hầu đồng cần phải biết

Hầu đồng là một nét văn hóa tín ngưỡng chỉ có ở Việt Nam, mà không nơi nào khác trên thế giới có. Hầu đồng được xem là phản ánh rõ nét tư duy của người Việt cổ. Vậy hầu đồng có những nguyên tắc nào cần phải nắm rõ sẽ được chia sẻ trong bài viết dưới đây:

Ba giá Mẫu

Khi hầu bá giá mẫu thì tuyệt đối không được mở khăn, không được sử dụng khăn phủ diện màu vàng, không mặc áo mẫu nếu mặc phải có áo bản mệnh ở bên trong.

hầu đồng

Hầu đồng cần phải có 2 thứ cơ bản và bắt buộc là khăn phủ diện và áo bản mệnh

Áo bản mệnh và khăn phủ diện

Đây là 2 thứ mà bắt buộc phải có, vì nó là cái gốc cơ bản nhất của việc Hầu Đồng. Hiện nay có một số con đồng khi hầu đồng mặc áo mẫu để để hầu mẫu còn áo bản mệnh dùng để cúng lễ khai chứng đàng hoàng thì vứt đi đâu, vì áo mẫu ai chứng đâu mà hầu.Còn có một số người không hiểu quy tắc còn dùng khăn phủ diện màu vàng. Chúng ta cần phải biết rằng khăn vàng tượng trương cho bóng Phật về chứng đàn để hầu mẫu vì mẫu ở đây theo tín ngưỡng Việt Nam là bồ tát, trong khi đó theo giáo lý nhà Phật thì Phật lại không ngự đồng thì về chứng ở đâu. Đối với đạo mẫu cần phải được người coi là pháp sư dẫn thỉnh thay quyền Phật thánh loan giá chứng lễ.

Các quan

lên đồng

Khi hầu giá các quan thực hiện nghi lễ theo quy tắc tiến ba lùi hai

Khi hầu giá các quan, các quan về phải đi mạng chéo, thắt khăn chữ phúc hoặc lên nét. Tuyệt đối không được đi hia đội mũ vì trông rất giống như đang diễn tuồng. Quan đệ nhất là ngự đồng khai quang làm lễ, quan đệ tứ cũng vậy. Khi thầy đã hầu 2 giá trên để chứng đàn thì đệ tử không cần hầu nữa. Đền các giá ông hoàng, cậu phải làm lễ bái tất cả. Khi thực hiện nghi thức tiến lùi thì phải thực hiện theo đúng quy tắc lùi hai tiến ba.

Tất cả hành động trong nghi lễ hầu đồng đều phải chứng hương

Những hành đồng trong nghi thức đầu đồng đều cần phải chứng hương. Khi hầu Các quan sẽ ngồi xếp vòng tròn hoặc vắt chân chữ ngũ, đeo hai mạng chéo, nét buộc chữ phúc hoặc khăn mỏ rìu. Khi hầu các giá chầu bà và cô đều phải thực hiện quy tắc quỳ hành lễ và khai quang bằng quạt và hương chín. Một số giá như giá cô cả, về hiến hương không được múa cờ thần cờ hội. Đầu xuân là khoảng thời gian vui vẻ và may mắn cũng kiêng mặc đồ trắng kể cả giá bản đền, lúc này đều phải mặc áo đỏ khăn đỏ để thể hiện được ngày vui đầu năm phù hợp với phong tục và truyền thống tin ngưỡng của Việt Nam. Nhưng hiện nay rất nhiều con đồng do sự không hiểu biết hay là sự bảo thủ mà cứ khăng khăng cho mình là đúng nên đã đảo lộn hết trật tự trong khuôn phép của Đạo Mẫu – Tứ Phủ.

Hầu đồng được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Hiện nay có rất nhiều con đồng đang làm biến dạng, biến tướng của tín ngưỡng Đạo Mẫu của người Việt. Với những thông tin trên hy vọng có thể giúp các bạn hiểu rõ về nghi lễ hầu đồng, nét đặc trưng của tín ngưỡng văn hóa người Việt. Xem thêm: biểu hiện người có căn đồng

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!

Gửi một bình luận